PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT: del 18 al 25 de maig de 2016

Lloc on presentar la preinscripció:

  • Web del Departament d’Ensenyament: Fins a les 24 h del dia 25 de maig de 2016 (caldrà presentar posteriorment la documentació a l’Institut).
  • A la secretaria de l’Institut: De dilluns a divendres, de les 11 a les 14:30 h.

Documentació que cal presentar:

  • Sol·licitud omplerta i signada.
  • Certificat d’identificació de l’alumne en el Registre d’alumnes (IDALU).
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne (TSI).
  • Certificat de qualificació mitjana dels 3 primers cursos de l’ESO.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la mare, pare o tutor.
  • Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on consti l’alumne.

Calendari d’admissió

·       Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional:

6 de juny de 2016.

·       Reclamacions del barem provisional: del 7 al 9 de juny de 2016.
·       Publicació de la llista provisional una vegada resoltes les reclamacions:

14 de juny de 2016.

·       Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 4 de juliol de 2016.
  ·      Període de matrícula ordinària d’alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos. Durant aquest període, els alumnes pendents de l’avaluació de setembre han de confirmar la plaça assignada.
 ·       Període de matrícula extraordinària d’alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Sol·licitud de preinscripció [52,57 KB ]

Anuncis