Físics clàssics i físics quàntics

ELS FÍSICS QUE HAN EXPLICAT COM FUNCIONA EL MÓN I ELS FÍSICS QUE HAN REFORMULAT LES EXPLICACIONS

 _

DE LA FÍSICA CLÀSSICA A LA FÍSICA QUÀNTICA

Els alumnes de Física de primer de Batxillerat han realitzat un treball que té com a objectiu conèixer qui hi ha al darrera de totes les lleis, principis i teories que s’han formulat per tal d’explicar com funciona el nostre món.

Han fet una tria de científics importants, perquè la llista de tots ells és molt llarga, i els han dividit en dos grups: Físics clàssics (abans del 1900) i Físics quàntics (a partir del 1900).

CIENTÍFICS DE LA FÍSICA CLÀSSICA

De la física clàssica han destacat a Ptolomeu per ser el primer gran astrònom i impulsor del model geocèntric, i Copèrnic per desbancar a la Terra com a centre de l’Univers i posar-hi el Sol. Brahe per la importància de les seves mesures sobre la posició i moviment dels planetes i Kepler per saber interpretar els valors d’aquelles mesures i trobar-ne les regularitats que li van permetre donar forma el·líptica a les òrbites planetàries, un canvi molt radical en una societat molt tancada que només acceptava òrbites circulars o perfectes.

IMG_8484p

IMG_8481p

Galileo per ser el primer gran físic experimental de la història, per ser el primer en introduir el concepte de relativitat en la física, per ser el precursor de les grans lleis del moviment, per acceptar el model heliocèntric i ser perseguit i condemnat per defensar-ho, i Newton per ser el gran físic clàssic i un dels més grans de tota la història de la ciència, per formular les lleis dels moviment que encara ara s’utilitzen, per la seva llei de la Gravitació Universal, pels seus estudis sobre la llum, per desenvolupar el càlcul diferencial, en conclusió, per ser un geni.
IMG_8482p

IMG_8483p

CIENTÍFICS DE LA FÍSICA quàntica

Dels física quàntics han destacat a Planck per formular una hipòtesi que va fer canviar el paradigma de tota la física, la quantificació de l’energia, a partir d’ella es va originar la mecànica quàntica que va ajudar a donar una nova visió de l’Univers. Hesisenberg per ser capaç de deixar perplexes als físics en postular que l’observador influeix en la realitat que observa, principi d’incertesa, per fer trontollar la visió determinista de la física clàssica i Schrödinger per la seva famosa equació que descriu el comportament de partícules amb equacions d’ones, per introduir el concepte probabilístic en la nova física en contraposició al determinisme clàssic.

IMG_8486p

IMG_8489p

IMG_8490p

Einstein per ser el pont entre les dues visions de la física, per les seves contribucions a la física clàssica i a la física quàntica, per demostrar la dualitat de la llum en l’explicació de l’efecte fotoelèctric, per demostrar l’existència dels àtoms, per formular la teoria especial de la relativitat on ens deia que l’espai i els temps són relatius, per la seva complicada teoria general de la relativitat on dóna noves visions de l’Univers, per la seva equació que unifica matèria i energia, en definitiva per ser un geni en majúscules, sense ell el món en el que vivim no seria el mateix.

IMG_8487p

.

.

.

.

.

Anuncis