Calendari recuperacions setembre 2016

Dijous 1, 2, 5 de setembre

RECORDEU:

Les tasques de recuperació  de cada matèria s’han de portar fetes el dia de l’examen de Setembre  ja  que formen part de la nota de la recuperació.

Recuperacions de setembre

Anuncis