Competències Bàsiques 4t ESO

Els dies 14 i 15 de febrer, els alumnes de 4t ESO del nostre centre van realitzar les proves de les competències bàsiques del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Les proves avaluen les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en matemàtiques, ciència i tecnologia, català, castellà i anglès.

Informació per a l’estudiant:

http://educacio.gencat.cat/documents/documents_publics/Centres/GestioAcademica/Prova_quart/info_alumnes_prova_4t.pdf

Informació per a les famílies:

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2017/INFO-families-4S-2017.pdf

Podeu consultar més informació al següent web:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2017/

Informació per a l’estudiant:

http://educacio.gencat.cat/documents/documents_publics/Centres/GestioAcademica/Prova_quart/info_alumnes_prova_4t.pdf

Informació per a les famílies:

http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/prova_avaluacio_eso_2017/INFO-families-4S-2017.pdf

Podeu consultar més informació al següent web:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2017/

Anuncis