Cambridge English Certificates 2017

LOGO-Seu-Preparation-CentresEnguany l’institut ofereix als nostres alumnes la possibilitat de realitzar els exàmens oficials de Cambridge English.
El professorat del Centre facilitarà la preparació d’aquestes proves amb la realització de diverses activitats relacionades amb els “four skills” i “use of language”. Tanmateix, aquest professorat, gestionarà la inscripció a les citades proves. Els exàmens dels diferents nivells es realitzaran a Olot el dia i hora que Cambridge té previst.

Anuncis