Preinscripció alumnes d’ESO

PREINSCRIPCIÓ D’ ESO:    del 23 de març al 4 d’abril de 2017

Llocs on es presenta la preinscripció:

Web del Departament d’Ensenyament: (posteriorment caldrà presentar la documentació a l’Institut).

A la secretaria de l’Institut: De dilluns a divendres de les 9:00 h a les 14:30 h.

Documentació que cal presentar a l’Institut:

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta i signada.
 • Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on consta l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la mare, pare o tutor.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a.
 • Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud.

Calendari de preinscripció i matrícula:

 • Presentació de documentació: fins al 6 d’abril de 2017.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional: 24 d’abril de 2017.
 • Presentació de reclamacions del barem provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017.
 • Publicació de la llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017.
 • Publicació de les llistes de l’alumnat admès: 2 de juny de 2017.
 • Matrícula d’alumnes assignats de 1r d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017.
 • Matrícula d’alumnes assignats i confirmació de plaça de 2n, 3r i 4t d’ESO: del 26 al 30 de juny de 2017.
 • Matrícula extraordinària d’alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis