Preinscripció Batxillerat: del 16 al 24 de maig de 2017

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT: del 16 al 24 de maig de 2017

Lloc on presentar la preinscripció:

 • Secretaria de l’Institut: De dilluns a divendres, de les 8:30h a les 15:00h.
 • Web del Departament d’Ensenyament (Posteriorment i dins el termini caldrà presentar al centre el document generat i la documentació oportuna).

Documentació que cal presentar:

 • Sol·licitud omplerta i signada.
 • Certificat d’identificació de l’alumne en el Registre d’alumnes (IDALU).
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne (TSI).
 • Certificat de qualificació mitjana dels 3 primers cursos de l’ESO.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunes.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la mare, pare o tutor.
 • Original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on consti l’alumne.

 

 • Calendari d’admissió:
 1.   Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
 2.  Reclamacions del barem provisional: del 7 al 9 de juny de 2017.
 3.   Publicació de la llista de sol·licituds una vegada resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
 4.  Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.
 5. Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2017.
 6. Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017.
 7.  Període de matrícula ordinària pels alumnes preinscrits amb plaça assignada o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 4 a l’11 de juliol de 2017.
 8. Període de matrícula extraordinària pels alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017.

 

 

 

 

 

Anuncis