Manifest per la democràcia i la llibertat d’expressió

     El claustre de professores/-ors i el personal del PAS, de l’Institut Castell d’Estela, d’Amer volem manifestar el nostre més absolut rebuig per les formes antidemocràtiques emprades aquests dies pel Govern de l’Estat Espanyol contra les persones i institucions de la Generalitat de Catalunya i contra la voluntat del dret a decidir del poble català. Ens manifestem absolutament en contra del procedir, en contra de les formes i maneres arbitràries i autoritàries emprades pel Govern d’Espanya davant la voluntat del poble de Catalunya d’expressar democràticament el legítim dret de poder decidir, de poder votar pacíficament i amb llibertat, en referèndum, el nostre futur polític i la nostra autodeterminació com a dret universal dels pobles lliures.

   Atès que el col·lectiu de docents i el personal del PAS, formem part d’una institució pública docent de la Generalitat de Catalunya i per tant, som també funcionaris públics de la nostra màxima institució volem expressar el nostre més sentit rebuig a les formes autoritàries i gens democràtiques que el Govern de l’Estat Espanyol ha exercit contra les persones i les institucions públiques de la nostra nació, accions les quals -afirmem i reconeixem- són pròpies de règims autoritaris.

       Demanem doncs que el Govern Espanyol cessi de dur a terme agressions a la sobirania del poble de Catalunya; contra el seu Parlament, contra les persones, el seu Estatut jurídic, els funcionaris públics i les institucions públiques catalanes.

     Creiem per tot això, que les actuacions dutes a terme en el nostre territori vulneren i atempten contra els articles fonamentals de les resolucions de les Nacions Unides en la Declaració Universal dels Drets Humans, en els articles següents:

Art.5. Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans i degradants.

Art.6. Ningú serà detingut, pres, desterrat arbitràriament.

Art.12. Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni atacs al seu honor i reputació.

Art.15. Tota persona té dret a una nacionalitat. Ningú serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret a canviar de nacionalitat.

Art.19. Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions, i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Art. 21. 3. La voluntat del poble és el fonament de l’Estat; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual per vot secret.

     Per tot això, el claustre de professores/-ors i el PAS manifestem el nostre més enèrgic rebuig a les males pràctiques democràtiques vinguin d’on vinguin, als atacs a la dignitat de les persones i a la dignitat de tot un poble. Ho volem manifestar així, tanmateix per la nostra condició de docents que ens devem a l’educació dels nostres estudiants als quals no podem amagar ni obviar la realitat del país on viuen, progressen i estudien.

                                                   Amer, 25 de setembre de 2017

 

Anuncis