ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR 2021

El Departament d’Educació ha convocat eleccions per tal de renovar els representants als Consells Escolars dels Centres Docents públics de Catalunya.

D’acord amb la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el procés es desenvoluparà el primer trimestre del curs 2021-2022 i s’iniciarà el proper 2 de novembre de 2021.

La convocatòria de les eleccions amb l’especificació dels dies, hores de votació i lloc, així com el calendari electoral la trobareu publicada en aquest enllaç:

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021