Exàmens recuperació, setembre 1r de Batxillerat

RECUPERACIONS SETEMBRE 2022

Els alumnes amb matèries suspeses que no hagin estat recuperades al mes de juny, les hauran de recuperar al setembre.

RECORDEU:

En cas que l’alumne hagi de presentar tasques de recuperació d’alguna matèria determinada, cal que les lliuri el dia de l’examen.

Dijous, 1 DE SETEMBRE
11:00 h – 12:30 h12:30 h – 14:00 h 
  -Llengua catalana i literatura  – Dibuix artístic 

Divendres, 2 DE SETEMBRE
8:00 h – 9:30 h9:30 h – 11:00 h11:00 h – 12:30 h 
  Anglès-Filosofia-Matemàtiques Socials  Història-Dibuix tècnic  – Fonaments de les arts