Batxillerat

PREMATRÍCULA PAU:

El termini perquè els alumnes facin la prematrícula de la PAU és del dimarts 16 de febrer
al dilluns 1 de març. Si algun alumne/a vol cursar graus en Educació Infantil o en Educació
Primària ha de fer la matrícula a la PAP del dimarts 16 de febrer al dilluns 1 de març tots
dos tràmits es fan al portal d’accés a la universitat, des d’on també durà a terme els tràmits
relacionats amb l’accés i l’admissió a la universitat (prematrícula i matrícula a la PAU,
matrícula a la PAP, preinscripció universitària…).
Portal d’accés a la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat

INFORMACIÓ: Accés i admissió a la universitat

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Distribució de matèries al Batxillerat

ORIENTACIÓ: WEB de l’educació superior a Catalunya: