Criteris d’avaluació Batxillerat

 I LITERATURA CASTELLANA-

Matèries comunes


1r de batxillerat

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LLENGUA ANGLESA
EDUCACIÓ FÍSICA
FILOSOFIA
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI


2n de batxillerat

LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
HISTÒRIA


Matèries de modalitat

Dibuix artístic I / II
Cultura audiovisual I / II
Història i fonaments de les arts I / II
Dibuix tècnic I / II
Tecno I / II
Física I / II
Matemàtiques I / II
Química I / II
Biologia I / II
Ciències de la terra I / II
Economia
Geografia
Matemàtiques aplicades a la ciències socials I / II
Història del món contemporani
Llatí I / II
Literatura Catalana
Literatura Castellana

 

Anuncis