Informacions

BATXILLERAT 2021/2022:

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 09/07/2021

  • NOVA ORGANITZACIÓ – BATXILLERAT HÍBRID