Treball de recerca

MATERIAL PER A REALITZAR

EL TREBALL DE RECERCA:

Guia pràctica per fer un bon Treball de Recerca a Batxillerat

___


FULLETÓ INFORMATIU i CALENDARI


EXPLICACIÓ SOBRE EL TREBALL


MODEL DE PROPOSTA DE TEMA    doc 1


MODEL D’OBJECTIUS I PLA DE TREBALL     doc 2


NORMES DE PRESENTACIÓ MÉS DETALLADES


ORIENTACIONS PER A LA PRESENTACIÓ ORAL


DIRECTORI DE TREBALLS DE RECERCA REALITZATS  (1997-2005)


CONCURSOS I PREMIS


_

_

_