Presentació

Vídeo per conèixer el nostre centre

INS CASTELL D’ESTELA
El nostre Centre després d’haver funcionat com a CLA durant 14 anys va passar el 1980 a Institut Nacional de Batxillerat. Amb l’aplicació del nou sistema educatiu, s’ha convertit en un Institut d’Ensenyament Secundari (IES). El 1988 fou batejat amb el nom de Castell d’Estela, prenent el nom d’aquesta fortificació propera a la població, datada des de 1289 i situada en el punt més elevat de la carena del Serrat de les Saleres Velles, davant l’aiguabarreig del riu Ter i del riu Brugent.
 En l’actualitat impartim estudis d’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) i Batxillerat en totes les seves modalitats (Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts).
En el Centre hi treballa un equip de professionals integrat pel professorat, personal d’administració i serveis i neteja. Disposem de servei de  transport escolar des dels municipis de la zona, gratuït només per als alumnes d’ESO que ens corresponen pel Mapa Escolar.
En el context d’un ensenyament significatiu el Centre s’organitza en Departaments Didàctics, Coordinacions, Equips Docents, Tutories i Equip d’Orientació (Psicopedagoga i EAP ), així com les respectives Comissions.
El Centre disposa d‘instal·lacions polivalents amb biblioteca, laboratoris de física, de química, de ciències naturals, aules específiques d’art, d’idiomes, d’informàtica, d’infografia, de música i de tecnologia.
Tradicionalment els nostres alumnes de Batxillerat gaudeixen de la possibilitat de fer pràctiques en diferents empreses de dintre i fora de la comarca, segons els seus interessos, a partir de convenis professionals. Aquesta activitat malgrat no ser obligatòria per a la majoria d’alumnes, sí que té una gran participació.
El Centre realitza activitats complementàries i extraescolars en tots els nivells educatius i organitza al llarg del curs diferents actes i sortides culturals que afavoreixen el creixement personal i l’educació integral de l’alumne, ja que el Centre aposta per una educació activa.
L’Institut també disposa d’un mitjà d’informació per a tota la comunitat educativa que és la nostra revista Tal com sona, el número 0 de la qual va sortir el desembre de 1983, i de la qual vam celebrar els 20 anys el 2004 amb l’aparició del número 60, fet que la converteix en una de les més veteranes dels Instituts de Batxillerat. Cal destacar la gran qualitat, no només del contingut sinó del disseny de les portades i dels dibuixos interiors sempre realitzats pels propis alumnes. Aquesta revista és possible gràcies a la col·laboració econòmica de diverses entitats, ajuntaments i particulars.
revista tal com sona
Una altra de les iniciatives que ens ha reportat moltes satisfaccions ha estat i és el Taller de Teatre iniciat fa cinc cursos. Aquest Taller va néixer inicialment amb la idea d’ajudar al desenvolupament de la potencialitat expressiva dels alumnes a nivell corporal i a nivell creatiu. Actualment ja consolidat, els permet donar-se a conèixer i conèixer altres maneres de fer teatre participant en la Mostra de Teatre dels alumnes d’instituts de les Comarques Gironines. Sense la valuosa aportació econòmica de l’Ajuntament d’Amer i I’AMPA de l’institut que des del primer moment van veure amb molts bons ulls i entusiasme aquesta proposta no hagués estat factible la seva realització. Com a cloenda del taller es fa una representació en el Casal del poble oberta a tothom, fet que evidencia l’oberta relació del Centre envers l’entorn cultural del poble.
L’estreta col·laboració ajuntament/institut propicia un seguit d’actuacions d’àmbit local com és ara la dels alumnes del Batxillerat d’Arts en diverses activitats.
El nostre Projecte Educatiu té presents la diversitat dels alumnes i la seva àrea geogràfica. Desenvolupa totes les activitats possibles per aconseguir un ensenyament de qualitat (adequa el ritme evolutiu a les capacitats intel·lectuals de cada noi i noia, és integral, actiu, personalitzat…). Ofereix el compromís de defensar una escola catalana, autònoma, democràtica, compensatòria i descentralitzada.
 Els professors programem, ensenyem i avaluem en equip. La formació permanent és imprescindible per tal d’assolir una programació sempre actualitzada.