Personal docent

EQUIP DIRECTIU
Director: Pere Garangou
Cap d’estudis: Jordi Bou
Coordinadora Pedagògica: Paquita Masoliver
Secretària: Carme Parés

  COORDINACIONS
Coordinador d’informàtica:
Sònia Busquets i Joaquim Serrano
Coordinació d’Extraescolars: Marta Carbonés
Lic i coordinador de la revista: Josep Brugada
Coordinadora de riscos: Montse Roca
Coordinadora de l’Estada a l’empresa:

Coordinador Ieducació: Guillem Usach

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

Josep Brugada / Anna Maria Serrano / Carles Sureda

Matèries que imparteixen:
ESO: 
Llengua Catalana i Literatura
BATXILLERAT: Llengua Catalana i Literatura

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

Anna Grau / M.Pau Iturbe

Matèries que imparteixen:
ESO:
Llengua Castellana i Literatura
BATXILLERAT:
Llengua Castellana i Literatura

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

Marta Carbonés/Miquel Jiménez/Arantza Lacasa

Matèries que imparteixen:
ESO:  Llengua Anglesa
BATXILLERAT:  Llengua Anglesa

FRANCÈS

Olga Martín

Matèries que imparteix:
ESO: Francès

CLÀSSIQUES

Carme Parés

Matèries que imparteixen:
ESO: Optativa de Llatí
BATXILLERAT:
Llatí

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Sònia Busquests/Francesc Pagà/ Guillem Usach

Matèries que imparteixen:
ESO: Matemàtiques
BATXILLERAT:
Matemàtiques – Matemàtiques aplicades a les CCSS

ECONOMIA

Laia Balaguer

Matèries que imparteix:

ESO:  Matemàtiques i Emprenedoria
BATXILLERAT:  Economia i Organització d’empreses

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Jordi Bou/Margarita Cargol

Matèries que imparteixen:
ESO: Física i química
BATXILLERAT:
Física – Química

SEMINARI DE CIÈNCIES NATURALS

Marta Cos/Montserrat Roca
Matèries que imparteixen:
ESO:
Biologia i Geologia
BATXILLERAT:
Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Pere Garangou/ Joaquim Serrano/ Francesc Vila
Matèries que imparteixen:
ESO: Tecnologia
BATXILLERAT: 
Tecnologia industrial

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Montserrat Planella/ Maria Puigdemont/ Pau Sellés

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Visual i Plàstica
BATXILLERAT:
Dibuix Artístic – Ha i Fonaments de les Arts- Dibuix Tècnic – Cultura Audiovisual – Disseny

DEPARTAMENT DE MÚSICA

Jordi Ollé
Matèries que imparteix:
ESO: Música
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dolors Fageda

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Física
Batxillerat:
Educació Física

DEPARTAMENT DE SOCIALS

                                                                     Carme Danés/Imma Masdevall

Matèries que imparteixen:
ESO: Ciències Socials
Batxillerat:
Història-
Història del món contemporani – Geografia

FILOSOFIA

Eva Carreras

Matèries que imparteix:
BATXILLERAT: Filosofia

RELIGIÓ

Paquita Masoliver

Matèries que imparteix:
ESO: Història i Cultura de la Religió

PSICOPEDAGOGIA

Pilar Perpiñà

Matèries que imparteix:
ESO: Atenció Individualitzada

EAP
PSICÒLEG DE L’EAP: Dani Turon

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa: Carme García
Conserges:  
Roser Busquets i Alba Garriga/ Juli Torras
Anuncis