Personal docent

 • EQUIP DIRECTIU
Directora:  Anna Triadó
Cap d’Estudis: Marta Sala
Coordinadora Pedagògica: Paquita Masoliver
Secretària: Marisa Martínez
 • COORDINACIONS
Coordinador Digital :  Joaquim Serrano
Coordinació d’activitats i sortides : Josep Pujol
Coordinadora de la revista: M. Pau Iturbe
Coordinadora de riscos laborals: Pere Garangou
Coordinadora de l’estada a l’empresa: Elisenda Pujulà
Coordinadora d’ Ieduca: Sònia Busquets
Coordinador LIC: Carles Sureda
Dinamitzador de Patis: Xavier Carbonés 
 • DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

Carme Boix/ Carles Sureda/ Queralt Simó

Matèries que imparteixen:
ESO
Llengua Catalana i Literatura
BATXILLERAT: Llengua Catalana i Literatura

 • DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

M. Pau Iturbe / Marisa Martínez/ Araceli Olmos

Matèries que imparteixen:
ESO:
Llengua Castellana i Literatura
BATXILLERAT:
Llengua Castellana i Literatura

 • DEPARTAMENT D’ANGLÈS

Marta Carbonés / Sílvia Junco / Carlota Sallas

Matèries que imparteixen:
ESO:  Llengua Anglesa
BATXILLERAT:  Llengua Anglesa

         Coordinació Tutoria BATX
 • FRANCÈS

Mireia Viñas

Matèries que imparteix:
ESO: Francès,
Socials

 • CLÀSSIQUES

Carme Parés

Matèries que imparteix:
ESO:
Op de Llatí, C i V, Castellà, AA, Workshop

BATXILLERAT: Llatí

 • DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Sònia Busquets / Francesc Pagà / Víctor Figueras

Matèries que imparteixen:
ESO: Matemàtiques
BATXILLERAT:
Matemàtiques – Matemàtiques aplicades a les CCSS

 • ECONOMIA

Elisenda Pujulà /Ariadna Aguilera

Matèries que imparteix:
ESO:  Matemàtiques i Emprenedoria
BATXILLERAT:  Economia i Organització d’empreses

 • DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Margarita Cargol / Joaquim Serrano

Matèries que imparteixen:
ESO: Física i química
BATXILLERAT:
Física – Química

 • SEMINARI DE CIÈNCIES NATURALS

Marta Cos / Gisela Boixadera

Matèries que imparteixen:
ESO:
Biologia i Geologia
Batxillerat: Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient

 • DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Pere Garangou /  Francesc Vila /Noemí Masó

Matèries que imparteixen:
ESO: Tecnologia i Física i Química
BATXILLERAT
Tecnologia industrial

 • DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Maria Puigdemont/ Anna Xargay/ Mamen Garde

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Visual i Plàstica
BATXILLERAT:
Dibuix Artístic – Fonaments de les Arts – Dibuix Tècnic – Cultura Audiovisual – Disseny

 • DEPARTAMENT DE MÚSICA

Marta Sala

Matèries que imparteix:
ESO: Música, Dibuix i SAP

 • DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Xavier Carbonés / Oriol Ribas

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Física
BATXILLERAT:
Educació Física

 • DEPARTAMENT DE SOCIALS

Imma Masdevall / Josep Pujol/

Matèries que imparteixen:
ESO: Ciències Socials
BATXILLERAT: Història –
Història del món contemporani – Geografia

 • FILOSOFIA 

Gerard Sánchez

Matèries que imparteixen:

BATXILLERAT: Filosofia

 • RELIGIÓ/VALORS

Paquita Masoliver

 • VALORS 1r ESO

Carme Parés

 • PSICOPEDAGOGIA/ORIENTADORA

Anna Triadó/Neus Pastells/Núria Torres

             Matèries que imparteix:
             ESO: Workshop/Coordinació Tutories ESO/ Aula d’Acollida
 • EAP
PSICÒLOGA DE L’EAP: Marta Calderon
 • PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administrativa: Carme García
Conserges: Roser Busquets / Alba Garriga/ Carme Roca