Personal docent

EQUIP DIRECTIU
Director: Pere Garangou
Cap d’estudis: Sònia Busquets
Coordinadora Pedagògica: Paquita Masoliver
Secretària: Carme Parés

  COORDINACIONS
Coordinador d’informàtica:  Joaquim Serrano
Coordinació d’Extraescolars: Marta Carbonés
Lic i coordinador de la revista: Carles Sureda
Coordinadora de riscos: Montse Roca
Coordinadora de l’Estada a l’empresa: Elisenda Pujulà

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA

Josep Brugada / Anna Maria Serrano / Carles Sureda

Matèries que imparteixen:
ESO: 
Llengua Catalana i Literatura
BATXILLERAT: Llengua Catalana i Literatura

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA

 M.Pau Iturbe/Marisa Martínez

Matèries que imparteixen:
ESO:
Llengua Castellana i Literatura
BATXILLERAT:
Llengua Castellana i Literatura

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

Marta Carbonés/Miquel Jiménez/Sílvia Junco

Matèries que imparteixen:
ESO:  Llengua Anglesa
BATXILLERAT:  Llengua Anglesa

FRANCÈS

Olga Martín

Matèries que imparteix:
ESO: Francès

CLÀSSIQUES

Carme Parés

Matèries que imparteixen:
ESO: Optativa de Llatí
BATXILLERAT:
Llatí

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Sònia Busquests/Francesc Pagà/Jordi Fontan Siver

Matèries que imparteixen:
ESO: Matemàtiques
BATXILLERAT:
Matemàtiques – Matemàtiques aplicades a les CCSS

ECONOMIA

Elisenda Pujulà/

Matèries que imparteix:

ESO:  Matemàtiques i Emprenedoria
BATXILLERAT:  Economia i Organització d’empreses

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Jordi Bou/Margarita Cargol

Matèries que imparteixen:
ESO: Física i química
BATXILLERAT:
Física – Química

SEMINARI DE CIÈNCIES NATURALS

Marta Cos/Montserrat Roca

Matèries que imparteixen:
ESO:
Biologia i Geologia
BATXILLERAT:
Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Pere Garangou/ Joaquim Serrano/ Francesc Vila
Matèries que imparteixen:
ESO: Tecnologia
BATXILLERAT: 
Tecnologia industrial

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

 Maria Puigdemont/Mireia Favà

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Visual i Plàstica
BATXILLERAT:
Dibuix Artístic – Ha i Fonaments de les Arts- Dibuix Tècnic – Cultura Audiovisual – Disseny

DEPARTAMENT DE MÚSICA

Jordi Ollé

Matèries que imparteix:
ESO: Música
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dolors Fageda/Marc Combis

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Física
Batxillerat:
Educació Física

DEPARTAMENT DE SOCIALS

                                                                     Carme Danés/Imma Masdevall

Matèries que imparteixen:
ESO: Ciències Socials
Batxillerat:
Història-
Història del món contemporani – Geografia

FILOSOFIA

                                                                                  Gerard Sánchez
Matèries que imparteix:
BATXILLERAT: Filosofia

RELIGIÓ

Paquita Masoliver

Matèries que imparteix:
ESO: Història i Cultura de la Religió

PSICOPEDAGOGIA

                                                                                 Pilar Perpiñà
Matèries que imparteix:
ESO: Atenció Individualitzada
EAP

PSICÒLOGA DE L’EAP: Marta Calderon

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Administrativa: Carme García

Conserges:  

Roser Busquets / Juli Torras

Anuncis