Criteris d’avaluació d’ESO

MATÈRIES COMUNES I OPTATIVES   

Aquí podeu trobar els procediments d’avaluació que s’utilitzaran en les matèries de cada curs de l’ ESO.


Àmbit lingüístic

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LLENGUA ANGLESA
LLENGUA ANGLESA  OPT. 1r ESO
LLENGUA FRANCESA
LLATÍ – (OPT 4ESO)

Àmbit matemàtic

MATEMÀTIQUES

Àmbit cientificotècnic

CIÈNCIES DE LA NATURALESA: FÍSICA I QUÍMICA
CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I GEOLOGIA
TECNOLOGIA
INFORMÀTICA – (OPT 4ESO)

Àmbit artístic

MÚSICA
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA – 1rESO/ 3rESO
OPT 4t ESO DE EVP

Àmbit social

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
EMPRENEDORIA – (OPT 3r ESO)

Àmbit d’educació física

EDUCACIÓ FÍSICA

Àmbit de cultura i valors

RELIGIÓ
VALORS

Seguiment de l’aprenentatge i orientació

SEGUIMENT DE L’APRENENTATGE /WORKSHOP
PROJECTE DE RECERCA – (4tESO)
AULA D’ACOLLIDA

En el cas dels alumnes amb Pla Individualitzat els criteris indicats en aquest prevaldran per sobre dels criteris generals d’avaluació.