Servei Comunitari 3r ESO

Què és el Servei Comunitari ?

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

Pàgina Web de referència del Departament d’Educació sobre el Servei Comunitari:

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/

FULL PER TRIAR EL SERVEI COMUNITARI DE 3r ESO  2021-22