Tutories

Tutoria 2n d’ESO

Tutora de 1r A

M. Pau Iturbe

 Tutor de 1r B

Oriol Ribas

Tutora de 2n A

      Araceli Olmos

 

 Tutora de 2n B

Noemí Masó

Tutoria 4t d’ESO

Tutora de 3r A

      Mireia Vinyes

Tutora de 3r B

      Mamen Garde

 

Tutor de 4t A

      Josep Pujol

Tutora de 4t B

       Carme Boix

 

 

(POWER POINTS de la reunió de pares a cada tutoria)

L’ACCIÓ TUTORIAL

-La vostra persona de referència a l’Institut és el tutor a qui us heu d’adreçar en cas de dubtes, aclariments, ajuda….

-El tutor és el responsable de trametre-us tota la informació sobre el funcionament del grup o aspectes organitzatius del centre.

-El tutor és també el pont entre l’Institut i les vostres famílies.

-Els alumnes per la seva part, són els responsables de trametre tota la informació que se’ls comuniqui als seus pares, perquè estiguin informats d’activitats, sortides, canvis organitzatius, etc.

-Utilitzeu les agendes per anotar: deures, sortides, treballs que heu de fer…

-Les aules han d’estar endreçades. Les taules i cadires no solament són per vosaltres aquest curs sinó que les utilitzaran molt companys vostres en el futur. Tracteu-les bé. Recordeu que no hi ha res gratuït i que tot el grup és el responsable del bon manteniment de l’aula.

-Cada grup té una hora setmanal de tutoria. Aquest és el moment per a parlar tots junts o individualment amb el tutor, tractar aspectes de grup i treballar temes específics que us han d’ajudar a desenvolupar millor els vostres estudis i el vostre creixement personal.

-A cada curs de l’ESO es treballen temes puntuals a la tutoria emmarcats en els objectius específics que es pretenen assolir:


1r: es potencia la cohesió i integració en la dinàmica del grup i del Centre mitjançant el treball i coneixement de les normes. I també, s’introdueixen alguns aspectes bàsics perquè l’alumnat s’organitzi l’estudi.

2n: s’aprofundeix més amb les tècniques d’estudi. Es treballa sobre les normes i la resolució de conflictes.

3r: es treballen algunes altres tècniques d’estudi específiques, la competència social i l’educació per a la prevenció de drogodependències. També es dedica un temps a parlar d’Internet, de l’ús i possibilitats del mitjà

4t: es treballa la sexo afectivitat i l’autoestima. I, sobretot, es treballa l’orientació acadèmica i professional.


ELS DELEGATS DE CURS

 • Els delegats són escollits pel grup classe a qui representen durant tot l’any.
 • Tenen dret;
  -A reunir-se amb altres delegats (Consell de Delegats) sempre que vulguin.
  -A donar assessorament i suport als representants dels estudiants al Consell Escolar del Centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos que representen
  -A ser escoltats per la direcció del Centre en situació de conflicte.
  -A ser escoltats quan s’obri un expedient a un alumne del seu grup.
  -A presentar la dimissió quan considerin que no representen la classe
 • El delegat informarà de les decisions del Consell de Delegats a tots els alumnes de la seva classe.
 • Els delegats són els que assisteixen a la Comissió de Delegats, formada pels delegats de tots els cursos i la Junta directiva i altres càrrecs de coordinació. La comissió es reuneix periòdicament al llarg del curs per a tractar aspectes de funcionament general del centre que afectin el conjunt de l’alumnat i sobrepassin l’àmbit de tutoria.
 • Els delegats han de transmetre les informacions tractades a la Comissió al seu grup-classe. També poden transmetre a la Junta directiva suggeriments sobre el funcionament general del centre.
 • El delegat actua com a mediador dins els projecte de mediació de l’institut.
 • Si un delegat no respecta les normes de convivència o no realitza les funcions que li pertoquen podrà ser destituït.