Consell escolar

 

COMPOSICIÓ 

DIRECTOR – president: PERE GARANGOU BARCELÓ
CAP D’ESTUDIS: JORDI BOU MAS
Representant de l’AJUNTAMENT: SEBASTIÀ SAMBLÀS GONZÁLEZ
Representants del PROFESSORAT: MIQUEL JIMÉNEZ ROMERO
MARTA CARBONÉS BUSQUETS
JORDI OLLÉ COMAS
PAQUITA MASOLIVER DOMÉNECH
MONTSERRAT ROCA SERRAT
MONTSERRAT PLANELLA SERRA
Representants dels PARES
– REPRESENTANTS ELEGITS:
MARTA CLUSELLS PERAFITA
 ISABEL BERRIO MARTOS
– Representant de l’AMPA: ANNA DESOI GUITART
– Representants de  l’ALUMNAT:  NEUS PAGÈS SELGA

LAURA LLACH GOY

NIL MARTÍ ROYO

Representant PAS: SALVADOR COLL ROURA
SECRETÀRIA: CARME PARÉS MARTÍ

 

Anuncis