Consell escolar

COMPOSICIÓ 

DIRECTORA – president:
ANNA TRIADÓ CORTINA
CAP D’ESTUDIS:
MARTA SALA MASDEMONT
Representant de l’ AJUNTAMENT:
ANNA DESOI GUITART

Representants del PROFESSORAT:
MARTA CARBONÉS BUSQUETS
PAQUITA MASOLIVER DOMÉNECH
JOAQUIM SERRANO TRIADÓ
Representants dels PARES

– REPRESENTANTS ELEGITS:

JAUME BATLLE FERRAN
MARCEL VERGÉS AIGUAVIVA
 – Representant de l’AMPA:
– Representants de  l’ALUMNAT:
GENÍS LLACH ARNAU
CARINA VERGÉS BONAVENTURA
– Representant PAS:
ROSER BUSQUETS BOU
SECRETÀRIA
MARISA MARTÍNEZ  PLACERES