Consell escolar

 

COMPOSICIÓ 

DIRECTOR – president: PERE GARANGOU BARCELÓ
CAP D’ESTUDIS: SÒNIA BUSQUETS BRUGUERA
Representant de l’AJUNTAMENT: SEBASTIÀ SAMBLÀS GONZÁLEZ
Representants del PROFESSORAT: MIQUEL JIMÉNEZ ROMERO
MARTA CARBONÉS BUSQUETS
JORDI OLLÉ COMAS
PAQUITA MASOLIVER DOMÉNECH
MONTSERRAT ROCA SERRAT
Representants dels PARES
– REPRESENTANTS ELEGITS:  ISABEL BERRIO MARTOS
MARTA CLUSELLS PERAFITA
 – Representant de l’AMPA:  ANNA DESOI GUITART
– Representants de  l’ALUMNAT:  SARA FDIL BAD DOR

LAURA LLACH GOY

NIL MARTÍ ROYO

Representant PAS: ROSER BUSQUETS BOU
SECRETÀRIA CARME PARÉS MARTÍ

 

Anuncis