Consell escolar

 

COMPOSICIÓ 

DIRECTOR – president:
PERE GARANGOU BARCELÓ
CAP D’ESTUDIS:
SÒNIA BUSQUETS BRUGUERA
Representant de l’ AJUNTAMENT:
SEBASTIÀ SAMBLÀS GONZÁLEZ

Representants del PROFESSORAT:
MARTA CARBONÉS BUSQUETS
MIQUEL JIMÉNEZ ROMERO
PAQUITA MASOLIVER DOMÉNECH
JORDI OLLÉ COMAS
MONTSERRAT ROCA SERRAT
JOAQUIM SERRANO TRIADÓ
Representants dels PARES

– REPRESENTANTS ELEGITS:

JAUME BATLLE FERRAN
ISABEL BERRIO MARTOS
MARCEL VERGÉS AIGUAVIVA
 – Representant de l’AMPA:
 ANNA DESOI GUITART
– Representants de  l’ALUMNAT:
LAURA AZNAR USAN
GENÍS LLACH ARNAU
ÈLIA LLACH COLLELL
– Representant PAS:
ROSER BUSQUETS BOU
SECRETÀRIA
CARME PARÉS MARTÍ

 

Anuncis