Riscos Laborals

 

Documentació relativa a Prevenció de Riscos Laborals:

1.- Mesures Preventives

2.- Instrucció per a la realització d’activitats perilloses.

3.- Prevenció de riscos en desplaçaments

4.- Personal auxiliar d’administració de Centres Educatius

5.- Personal subaltern en Centres Educatius

6.- Professorat

La resta de documentació relativa a la Prevenció de Riscos Laborals es pot consultar a la pàgina del Departament d’ Ensenyament.